Centar
KONGRESNO – KULTURNI CENTAR
Lokacija: Voćin
Godina projekta: 2015..
Godina dovršetka: u realizaciji
Površina: 1200 m2