Zgrada
DVOJNA VIŠESTAMBENA ZGRADA
Lokacija: Zagreb
Godina projekta: 2016.
Godina dovršetka: 2018.
Površina: 780 m2