Kuca
POSLOVNA ZGRADA
Lokacija: Benkovac
Godina projekta: 2016.
Godina dovršetka: u realizaciji
Površina: 660 m2
Kuca
Kuca